Polarex Accessories to match Polarex Hygienic PVC Wall Cladding Ranges

PC001 SATIN WHITE RANGE
Finishing Trims to match Polarex PC001 Satin White Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC002 GREY STONE ACCESSORIES
Finishing Trims to match Polarex PC002 Grey Stone Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC003 MINT GREEN ACCESSORIES
Finishing Trims to match Polarex PC003 Mint Green Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC004 VANILLA ACCESSORIES
Finishing Trims to match Polarex PC004 Vanilla Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC005 SKY BLUE ACCESSORIES
Finishing Trims to match Polarex PC005 Sky Blue Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC006 EBONY BLACK
Finishing Trims to match Polarex PC006 Ebony Black Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC007 PLUM PURPLE
Finishing Trims to match Polarex PC007 Plum Purple Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC008 BURNT ORANGE
Finishing Trims to match Polarex PC008 Burnt Orange Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC009 HOT PINK
Finishing Trims to match Polarex PC009 HOT PINK Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC010 SCARLET RED
Finishing Trims to match Polarex PC010 Scarlet Red Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC011 Lime Green
Finishing Trims to match Polarex PC011 Lime Green Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC012 PISTACHIO GREEN
Finishing Trims to match Polarex PC012 Pistachio Green Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC014 SAGE GREEN
Finishing Trims to match Polarex PC014 Sage Green Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC015 PLACID BLUE
Finishing Trims to match Polarex PC015 Placid Blue Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC016 GRANITE GREY
Finishing Trims to match Polarex PC016 Granite Grey Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC019 GLOSS WHITE
Finishing Trims to match Polarex PC019 Gloss White Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC022 ROYAL BLUE
Finishing Trims to match Polarex PC022 Royal Blue Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC023 AQUA GREEN
Finishing Trims to match Polarex PC023 Aqua Green Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC024 SUNNY YELLOW
Finishing Trims to match Polarex PC024 Sunny Yellow Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC037 OVERCAST
Finishing Trims to match Polarex PC037 Overcast Wall Armour Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC038 IRON
Finishing Trims to match Polarex PC038 Iron Wall Armour Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC039 TURTLE SHELL
Finishing Trims to match Polarex PC039 Turtle Shell Wall Armour Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC040 COBALT
Finishing Trims to match Polarex PC040 Cobalt Wall Armour Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC041 SAPPHIRE
Finishing Trims to match Polarex PC041 Sapphire Wall Armour Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC042 PUMICE
Finishing Trims to match Polarex PC042 Pumice Wall Armour Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC043 DOLOMITE
Finishing Trims to match Polarex PC043 Dolomite Wall Armour Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC044 SAND
Finishing Trims to match Polarex PC044 Sand Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC045 ANTIMICROBIAL WHITE
Finishing Trims to match Polarex PC045 Antimicrobial White Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC046 ANTIMICROBIAL GREY STONE
Finishing Trims to match Polarex PC046 Grey Stone Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC047 ANTIMICROBIAL MINT GREEN
Finishing Trims to match Polarex PC047 Antimicrobial Mint Green Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC048 ANTIMICROBIAL VANILLA
Finishing Trims to match Polarex PC048 Antimicrobial Vanilla Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC049 ANTIMICROBIAL SKY BLUE
Finishing Trims to match Polarex PC049 Antimicrobial Sky Blue Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC050 ANTIMICROBIAL CHALK TAN
Finishing Trims to match Polarex PC050 Antimicrobial Chalk Tan Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC051 ANTIMICROBIAL COTTON WHITE
Finishing Trims to match Polarex PC051 Antimicrobial Cotton White Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC052 ANTIMICROBIAL SEAFOAM
Finishing Trims to match Polarex PC052 Antimicrobial Seafoam Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC053 ANTIMICROBIAL CESCO GREY
Finishing Trims to match Polarex PC053 Antimicrobial Cesco Grey Hygienic PVC Wall Cladding Sheets

 

PC054 ANTIMICROBIAL DUSK PINK
Finishing Trims to match Polarex PC054 Antimicrobial Dusk Pink Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC055 ANTIMICROBIAL STORMY GREY
Finishing Trims to match Polarex PC055 Antimicrobial Stormy Grey Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC056 ANTIMICROBIAL EGG SHELL
Finishing Trims to match Polarex PC056 Antimicrobial Egg Shell Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC057 ANTIMICROBIAL DUCK EGG
Finishing Trims to match Polarex PC057 Antimicrobial Duck Egg Hygienic PVC Wall Cladding Sheets
PC058 ANTIMICROBIAL MALLOW
Finishing Trims to match Polarex PC058 Antimicrobial Duck Egg Hygienic PVC Wall Cladding Sheets